Apartmani - Majon Garneté - Emilio Gross - San Giovanni di Fassa - Pozza

394
Broj objekta
Apartmani
18
Recenzije
San Giovanni di Fassa - Pozza

Majon Garneté

Emilio Gross

Strada de Ruf de Ruacia, 4
38036 San Giovanni di Fassa - Pozza (TN)

Tel. +39 0462 763694

Fax +39 0462 763694

Apartmani

Raspoloživost kapaciteta

Raspoloživost kapaciteta

Lipanj 2021
Srpanj 2021
Kolovoz 2021
 Ažurirano 12 days ago
 Ažurirano 12 days ago
  ns28;sab rs29;rs30;ns31;primo n1;n2;n3;n4;sab r5;r6;n7;n8;n9;n10;n11;sab r12;r13;n14;n15;n16;n17;n18;sab r19;r20;n21;n22;n23;n24;n25;sab r26;r27;n28;n29;n30;primo ns1;ns2;sab rs3;rs4;ns5;ns6;ns7;ns8;ns9;sab rs10;rs11;ns12;ns13;ns14;ns15;ns16;sab rs17;rs18;ns19;ns20;ns21;ns22;ns23;sab rs24;rs25;ns26;ns27;ns28;ns29;ns30;sab rs31;primo rs1;ns2;ns3;ns4;ns5;ns6;sab rs7;rs8;ns9;ns10;ns11;ns12;ns13;sab rs14;rs15;ns16;ns17;ns18;ns19;ns20;sab rs21;rs22;ns23;ns24;ns25;ns26;ns27;sab rs28;rs29;ns30;ns31;primo ns1;ns2;ns3;sab rs4;rs5;ns6;ns7;ns8;ns9;ns10;sab rs11;rs12;ns13;ns14;ns15;ns16;ns17;sab rs18;rs19;ns20;ns21;ns22;ns23;ns24;sab rs25;rs26;ns27;ns28;ns29;ns30;primo ns1;sab rs2;rs3;ns4;ns5;ns6;ns7;ns8;sab rs9;rs10;ns11;ns12;ns13;ns14;ns15;sab rs16;rs17;ns18;ns19;ns20;ns21;ns22;sab rs23;rs24;ns25;ns26;ns27;ns28;ns29;sab rs30;rs31;primo ns1;ns2;ns3;ns4;ns5;sab rs6;rs7;ns8
 Appartamento N. 1
 Appartamento N. 1
  dxs;sab dxs;dxs;dxs;primo dx;dx;dx;dx;sab dx;dx;dx;dx;dx;dx;dx;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;primo dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dls;primo dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;primo dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;primo dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;primo dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs
 Appartamento N. 3
 Appartamento N. 3
  dxs;sab dxs;dxs;dxs;primo dx;dx;dx;dx;sab dx;dx;dx;dx;dx;dx;dx;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab do;do;do;do;do;primo dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;primo dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;primo dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;primo dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;primo dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs
 Appartamento N. 4
 Appartamento N. 4
  dxs;sab dxs;dxs;dxs;primo dx;dx;dx;dx;sab dx;dx;dx;dx;dx;dx;dx;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;primo dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;primo dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;primo dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;primo dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;primo dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs
 Appartamento N. 5
 Appartamento N. 5
  dxs;sab dxs;dxs;dxs;primo dx;dx;dx;dx;sab dx;dx;dx;dx;dx;dx;dx;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;primo dls;dls;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;primo dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;primo dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;primo dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;primo dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs
 Appartamento N. 6
 Appartamento N. 6
  dxs;sab dxs;dxs;dxs;primo dx;dx;dx;dx;sab dx;dx;dx;dx;dx;dx;dx;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab do;do;do;do;do;primo dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;primo dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;primo dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;primo dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;primo dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs
 Appartamento N. 7
 Appartamento N. 7
  dxs;sab dxs;dxs;dxs;primo dx;dx;dx;dx;sab dx;dx;dx;dx;dx;dx;dx;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;primo dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;primo dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;primo dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;primo dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;primo dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs
 Appartamento N. 8
 Appartamento N. 8
  dxs;sab dxs;dxs;dxs;primo dx;dx;dx;dx;sab dx;dx;dx;dx;dx;dx;dx;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;primo dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;primo dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;primo dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;primo dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;primo dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs
 Appartamento N. 9
 Appartamento N. 9
  dxs;sab dxs;dxs;dxs;primo dx;dx;dx;dx;sab dx;dx;dx;dx;dx;dx;dx;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;dl;dl;sab dl;dl;dl;dl;dl;primo dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;primo dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dos;dos;dos;dos;dos;dos;dos;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;primo dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dls;dls;dls;dls;dls;dls;dls;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;primo dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;primo dxs;dxs;dxs;dxs;dxs;sab dxs;dxs;dxs
 •  slobodno
 •  zauzeto
 •  nije potvrđeno
 •  promovira se
 •  zatvoreno

Prikazi unutrašnji / vanjski

Eksterijer ljeti

« Previous
More pictures »
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 900
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 901
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 902
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 903
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 906
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 905
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 904
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 907
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 908
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer ljeti - Photo ID 909

Eksterijer zimi

« Previous
More pictures »
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer zimi - Photo ID 796
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer zimi - Photo ID 787
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer zimi - Photo ID 788
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Eksterijer zimi - Photo ID 798

Appartamento N. 1

« Previous
More pictures »

I

64

2

5
WC
2

Usluge u apartmanima

Fen, , Balkon, Internet WI-FI, Perilica posuđa, Boravak sa ugaonom kuhinjom, Telefon, TV, TV SAT

Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 1 - Photo ID 2304
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 1 - Photo ID 2305
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 1 - Photo ID 2306
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 1 - Photo ID 2307
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 1 - Photo ID 2308
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 1 - Photo ID 2316
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 1 - Photo ID 2309

Appartamento N. 3

« Previous
More pictures »

I

61

3

6
WC
2

Usluge u apartmanima

Fen, Balkon, Internet WI-FI, Perilica posuđa, Boravak sa ugaonom kuhinjom, Telefon, TV, TV SAT

Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 3 - Photo ID 2310
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 3 - Photo ID 2311
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 3 - Photo ID 2312
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 3 - Photo ID 2313
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 3 - Photo ID 2314
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 3 - Photo ID 2315

Appartamento N. 4

« Previous
More pictures »

II

80

3

6
WC
2

Usluge u apartmanima

Fen, Balkon, Internet WI-FI, Perilica posuđa, Boravak sa ugaonom kuhinjom, Telefon, TV, TV SAT

Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 4 - Photo ID 2007
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 4 - Photo ID 2005
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 4 - Photo ID 2006
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 4 - Photo ID 2026
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 4 - Photo ID 2027
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 4 - Photo ID 2317
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 4 - Photo ID 2318

Appartamento N. 5

« Previous
More pictures »

II

50

1

2/4
WC
1

Usluge u apartmanima

Fen, Balkon, Internet WI-FI, Perilica posuđa, Boravak sa ugaonom kuhinjom, Telefon, TV, TV SAT

Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 5 - Photo ID 2008
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 5 - Photo ID 2009
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 5 - Photo ID 2010
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 5 - Photo ID 2011
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 5 - Photo ID 2319

Appartamento N. 6

« Previous
More pictures »

II

36

1

2/4
WC
1

Usluge u apartmanima

Fen, Balkon, Internet WI-FI, Perilica posuđa, Boravak sa ugaonom kuhinjom, Telefon, TV, TV SAT

Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 6 - Photo ID 2320
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 6 - Photo ID 2321
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 6 - Photo ID 2322
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 6 - Photo ID 2323

Appartamento N. 7

« Previous
More pictures »

II

37

1

2/4
WC
1

Usluge u apartmanima

Fen, Balkon, Internet WI-FI, Perilica posuđa, Boravak sa ugaonom kuhinjom, Telefon, TV, TV SAT

Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 7 - Photo ID 2012
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 7 - Photo ID 2013
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 7 - Photo ID 2014
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 7 - Photo ID 2015
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 7 - Photo ID 2324

Appartamento N. 8

« Previous
More pictures »

III

64

2

4
WC
1

Usluge u apartmanima

Fen, Balkon, Kuhinja (zatvorena), Internet WI-FI, Perilica posuđa, Boravak, Telefon, TV, TV SAT

Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 8 - Photo ID 2325
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 8 - Photo ID 2326
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 8 - Photo ID 2327
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 8 - Photo ID 2328
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 8 - Photo ID 2329
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 8 - Photo ID 2330

Appartamento N. 9

« Previous
More pictures »

III

53

2

5
WC
1

Usluge u apartmanima

Fen, Balkon, Kuhinja (zatvorena), Internet WI-FI, Boravak, Telefon, TV, TV SAT

Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 9 - Photo ID 2016
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 9 - Photo ID 2017
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 9 - Photo ID 2018
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 9 - Photo ID 2019
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 9 - Photo ID 2020
Apartmanu - San Giovanni di Fassa - Pozza - Appartamento N. 9 - Photo ID 2331

Usluge u ponudi

Opće usluge

Dozvoljeni kućni ljubimci na upit, Lift, Park, Barbecue, Panoramski položaj, Privatni parking, U neposrednoj blizini centra, Krevetići za djecu na upit, Igre za djecu, Javni internet point, Praonica, Peglanje, Pohrana skijaške opreme, Sušenje skijaških cipela

Odmor

Solarij, Ležaljke

Recenzije

 Napiši recenzijuNaslov recenzije

Recenzija

Privacy Policy

Ovaj prostor ne koristiti za svađe ili rasprave. Podatke o Vašem boravku poslati ćemo voditelju objekta kako bi se boravak mogao potvrditi. Sadržaj ove recenzije te ocjene dodijeljene objektu biti će upućene voditelju objekta koji će odlučiti hoće li je objaviti te hoće li na nju odgovoriti. Ako ste vlasnik objekta i želite objavljivati recenzije u ime gostiju predlažemo da pitate svoje goste da to učine izravno na www.fassappartamenti.it.

01/08/2020

5,0

Položaj

Čistoća

Gostoljubivost

Namještenost

Odnos cijene i kvalitete

Udobnost i usluge

Massimo

57 godine

S obitelji

4 people

 19/07/2020

 26/07/2020

Bellissima vacanza

Siamo stati io e la famiglia ospiti una settimana di luglio, la comunicazione con Monica si è rivelata rapida ed efficace, al nostro arrivo ci è stato illustrato tutto ciò che occorreva inerente l'appartamento e servizi annessi. Appartamento carino, molto curato e pulito, unico difetto non troppo luminoso. Elettrodomestici nuovi, letti comodissimi. Avevo appresso le biciclette che sono state ricoverate nel garage al sicuro, il giardino bellissimo e ben attrezzato con barbecue, omrelloni e lettini. Proprietari sempre presenti ma discreti. Che dire davvero una bella esperienza

23/05/2020

4,7

Položaj

Čistoća

Gostoljubivost

Namještenost

Odnos cijene i kvalitete

Udobnost i usluge

Stefano Pizzetti

56 godine

S partnerom/partnericom

2 people

 25/08/2019

 08/09/2019

Un'ottima esperienza

Appartamento comodo in una posizione fantastica, ideale per chi vuole essere vicino a tutto ciò che serve evitando l'affollamento a volte eccessivo del centro del paese. Da segnalare l'ospitalità dei proprietari, sempre disponibili e pronti a risolvere qualunque problema.

16/02/2020

4,7

Položaj

Čistoća

Gostoljubivost

Namještenost

Odnos cijene i kvalitete

Udobnost i usluge

Sergii

60 godine

S obitelji

6 people

 18/01/2020

 25/01/2020

winter holidays in appartment #3

We were staying for one week in January 2020 with 2 children 3 and 8 years. Everything was very comfortable, cosy and pleasant. Hosts of this house help us with any requests, even transfer to bus station. Kitchen equipment is comprehensive and useful. The most remarkable feature of this place is the closest distance to sky lift and restourants. Planning to repeat our next winter sky week in this place...

22/04/2019

5,0

Položaj

Čistoća

Gostoljubivost

Namještenost

Odnos cijene i kvalitete

Udobnost i usluge

Federica Fossa

47 godine

S obitelji

3 people

 01/12/2018

 07/04/2019

Esperienza fantastica

La stagione invernale presso la majon garnetè è stata semplicemente perfetta. L'appartamento era veramente bello e dotato di ogni comfort, la skiroom sicuramente un quid in più! La struttura è veramente bella, la comodità agli impianti indiscutibile, sei contemporaneamente vicino ai principali servizi ma in zona tranquilla. Monica è una padrona di casa disponibile ed ospitale. Abbiamo lasciato lì un pezzo di cuore.

Ostalo 4 od 14
249,4

Majon Garneté

Jezici koje govorimo:

Jezici na kojima pišemo:

Pošaljite upit

Pošaljite upit
Poruka

 


Privacy Policy

Gdje se nalazimo

Prikaži put

Pošaljite upit

Pošaljite upit